Modlitwa do świętego Stanisława Papczyńskiego

Modlitwa do świętego Stanisława Papczyńskiego

Boże, Stwórco i Miłośniku życia, któryś powołał św. Stanisława Papczyńskiego, aby

zaświadczył o Twojej miłości objawionej w Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, obdarz

nasze rodziny głębią Twojej miłości, otwartością na życie i wzajemnym szacunkiem.

Niech chrześcijańskie rodziny staną się znakiem Twojej bliskości wobec każdego człowieka, aby poprzez ich świadectwo

poznali Ciebie także wszyscy ci, którzy są daleko i nie mają nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Stanisława Papczyńskiego

Święty Ojcze Stanisławie, opiekuj się mną i moją rodziną.

Oddalaj od nas wszelkie zło.

Ucz nas kochać i przebaczać sobie.

Prosimy Cię o pokój serca i radość życia.

Wypraszaj nam dary Ducha Świętego, abyśmy we wszystkim pełnili wolę Boga.

Ucz nas pokonywać trudności i ufać Bogu w każdej sytuacji.

Wypraszaj nam zdrowie ducha i ciała.

Prowadź nas pewną drogą do nieba. Amen.