Modlitwa do świętego Jana Rossi

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Jana Rossi

Wszechmocny, wieczny Boże, który poświęciłeś dzisiejszy

dzień uczczeniu św. Jana, spraw łaskawie, abyśmy naszą

pracą zawsze wzmacniali i pomnażali tę wiarę, której prawdy

on głosił z niezmordowaną gorliwością. Amen.