Modlitwa do świętego Szymona Stocka

Modlitwa do świętego Szymona Stocka

Panie Boże Wszechmogący, wezwałeś św. Szymona Stocka,

aby ci służył w bractwie Matki Bożej z Góry Karmel.

Przez Jego modlitwy pomóż nam – tak jak on – żyć w Twojej obecności, i

działać na rzecz zbawienia rodziny ludzkiej.

Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.