Modlitwa o dobrą rodzinę

Modlitwa o dobrą rodzinę

Święty Andrzeju Bobolo! Pragniesz patronować Ojczyźnie przez nasze rodziny.

Za Twoim orędownictwem dziękujemy Bogu za wszystko, co zawdzięczamy Najbliższym.

Uproś nam u Boga wielką łaskę założenia dobrej rodziny, jeśli taka jest Jego wola.

Pomóż nam być dobrymi dla wszystkich bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Amen.