Modlitwa o Boże prowadzenie

Modlitwa o Boże prowadzenie

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twoje życie szukałeś woli Boga

i zostałeś doprowadzony do celu, którym jest On sam,

źródło wszelkiego dobra i szczęścia. Teraz Bóg dał nam Ciebie jako naszego Patrona.

Dlatego ufamy, że nam pomożesz, w odnajdywaniu Bożego prowadzenia,

byśmy nie ustawali w drodze ku dobru i przeszli przez życie dobrze czyniąc.

Prosimy Ciebie zwłaszcza o to, byśmy dochowali wierności w modlitwie,

która pozwala rozpoznać drogę, przeznaczoną nam przez Ojca w Jezusie Chrystusie,

naszym Panu w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.