Modlitwa do świętego Tomasza Apostoła

Modlitwa do świętego Tomasza Apostoła

Módl się za nami święty Tomaszu Apostole, abyśmy mogli się smucić za nasze grzechy, które były przyczyną cierpień Chrystusa. Pomóż nam poświęcić się Jego służbie. Amen.

Dozwól nam, o Panie, prosimy Cię, obchodzić radośnie uroczystość Twego świętego apostoła Tomasza, ażebyśmy wsparci zostali jego przyczyną i z należytym oddaniem naśladowali wiarę Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do świętego Tomasza Apostoła

Boże wszechmogący spraw, abyśmy zawsze byli wspierani wstawiennictwem świętego Tomasza Apostoła i wierząc, żyli w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego Tomasz uznał za Pana.