Siedem ofiarowań Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa

modlitwa

modlitwa

Siedem ofiarowań Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa

1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus

przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu na chwałę Twojego Imienia, za

nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz.

Chwała Ojcu … Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.

2. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus

przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu o uświęcenie ludu Bożego.

Chwała Ojcu … Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.

3. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał

na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu w intencji nawrócenia grzeszników, o

umiłowanie Twojego słowa i o jedność wszystkich chrześcijan.

Chwała Ojcu … Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.

4. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał

na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za kierujących społecznościami o

chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym i o pokój i sprawiedliwość między narodami.

Chwała Ojcu … Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.

5. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał

na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu o uświęcenie prac i cierpień za biednych

chorych, strapionych i za tych wszystkich, którzy polecili się modlitwom.

Chwała Ojcu … Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.

6. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus

przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu za potrzeby duchowe i

doczesne nas samych, naszych krewnych i dobroczyńców oraz naszych przyjaciół.

Chwała Ojcu … Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.

7. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus

przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu za tych, którzy dzisiaj przejdą

do życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.

Chwała Ojcu … Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.

Niech będzie uwielbiana Krew Jezusa teraz i na zawsze i na wieki wieków.