Modlitwa do świętego Ottona z Bambergi

Modlitwa do świętego Ottona z Bambergi

Wszechmogący, miłosierny Boże, święty Otto, biskup,

doprowadził Pomorzan do prawdziwej wiary i

udzielił im sakramentów zbawienia, pomóż nam swoją łaską,

abyśmy zachowali dar wiary, którego nam udzieliłeś.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.