Modlitwa o zdrowie Ojca

Modlitwa o zdrowie Ojca

Panie Jezu, tata mój jest chory. To on pracą swoich rąk utrzymywał nasz dom.

On codziennie przynosił nam chleb powszedni,

o który razem prosiliśmy Ojca w niebie. Przywróć mu zdrowie i siły. Brak nam bardzo jego ojcowskiej opieki,

pewności, że ktoś nas obroni i we wszystkim zaradzi.

Ty też, Panie, przeżyłeś w domu chorobę opiekuna Twego Józefa.

Pozwól, aby mój tata wrócił szybko do społeczności

Twoich świętych w Kościele i razem z nami mógł Ci podziękować za wyzdrowienie.