Modlitwa do świętego Wacława

przez | 28 września, 2022

Modlitwa do świętego Wacława

Boże, któryś świętego Wacława przez palmę męczeńską przeniósł z

ziemskiego tronu do chwały niebieskiej, racz nas miłościwie za jego

wstawieniem się od wszelkich przeciwności wybawić i w Niebie daj nam

w jego społeczności wiecznego zbawienia zażywać. Przez Pana naszego

Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.