Litania do świętego Wacława

przez | 28 września, 2022

Litania do świętego Wacława

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Wacławie,

Pochodnio gorejąca w domu Bożym,

Od dziecka postępujący w doskonałości,

Wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Czech Patronie,

Wzorze możnych tego świata,

Wzorze książąt i królów,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Przykładzie cierpliwości,

Miłośniku Boży,

Światło Kościoła Bożego,

Naśladowco Chrystusa,

Żarliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Pocieszycielu strapionych,

Źródło dobroci,

Krzewicielu wiary świętej,

Ojcze sierot i ubogich,

Młodzieńcze nieskalany,

Wzorze pokory i łaskawości,

Dziełami przed Bogiem wielki,

Pogromco występnych,

Cnót nauczycielu,

Radości i chwało Ojczyzny,

Ofiaro miłości bliźniego,

Uczestniku niebieskiej chwały,

Orędowniku nasz u Boga,

Patronie naszej parafii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Wacławie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty

Wacław aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego

wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili

wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś

prawdziwym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.