Modlitwa do świętego Winfryda

przez | 5 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Winfryda

Boże, któryś świętego Bonifacego, biskupa i Męczennika, apostołem

ludów niemieckich postanowił, racz litościwie owe ludy przez niego

nawrócone za jego pośrednictwem i zasługami w jedności wiary

zachować, a oderwanych od Kościoła racz co prędzej przywrócić

na jego łono. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który

króluje w Niebie i na ziemi. Amen.