Modlitwa do świętej Anieli z Foligno

przez | 4 stycznia, 2023

Modlitwa do świętej Anieli z Foligno

Boże, Twoją chwałę, głoszą święci, których obdarzyłeś swą miłością.

Przez zasługi świętej Anieli z Foligno, która po swym nawróceniu

wstąpiła na ewangeliczną drogę pokuty i modlitwy,

pokornie prosimy, daj za jej przyczyną, byśmy umiłowali Ciebie

nade wszystko i nigdy nie zaprzestali Cię wielbić.

Przez Chrystusa, pana naszego. Amen.