Litania do świętej Anieli z Foligno

przez | 4 stycznia, 2023

Litania do świętej Anieli z Foligno

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Franciszku z Asyżu, duchowy ojcze Świętej Anieli,

Święta Anielo, w zamożnej rodzinie wychowana,

Święta Anielo, w bogatym i zgodnym małżeństwie szczęśliwa,

Święta Anielo, matko kilku wspaniałych synów,

Święta Anielo, przez Świętego Franciszka do pokuty przywołana,

Święta Anielo, po spowiedzi generalnej nawrócona,

Święta Anielo, wzorze wyrzeczenia się przyjemności światowych,

Święta Anielo, przykładzie dla pobożnych niewiast w Foligno,

Święta Anielo, czcicielko Trójcy Przenajświętszej,

Święta Anielo, Oblubienico Ukrzyżowanego,

Święta Anielo, wytrwale za Chrystusem podążająca,

Święta Anielo, gorliwa tercjarko,

Święta Anielo, propagatorko modlitwy i zawierzenia Bogu,

Święta Anielo, mistyczny krzyż na sercu nosząca,

Święta Anielo, mistrzyni teologów,

Święta Anielo, oddana posługiwaniu ubogim,

Święta Anielo, niedościgniona w pokucie i umartwieniu,

Święta Anielo, mistycznymi wizjami hojnie obdarzona,

Święta Anielo, w czystości serca żyjąca,

Święta Anielo, obdarzająca innych pokojem,

Święta Anielo, o świętość swoją i bliźnich walcząca,

Święta Anielo, wpatrzona w rany Chrystusa,

Święta Anielo, w ostatnich latach życia całkowicie od świata oddzielona,

Święta Anielo, chlubo miasta Foligno,

Święta Anielo, niebieska nasza patronko,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Anielo z Foligno.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Twoją chwałę, o Panie, głoszą święci, których

obdarzyłeś swą miłością. Przez zasługi świętej Anieli z Foligno, która po swym

nawróceniu wstąpiła na ewangeliczną drogę pokuty i modlitwy,

pokornie prosimy, daj za jej przyczyną, byśmy umiłowali Ciebie nade

wszystko i nigdy nie zaprzestali Cię wielbić. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen.