Modlitwa do świętej Apolonii

przez | 9 lutego, 2023

Modlitwa do świętej Apolonii

Święta Apolonio, wdzięczny Bogu za wspaniały przykład wiary i miłości bliźniego, jaki

nam zostawiłaś, z ufnością zwracam się do ciebie i pokornie proszę o łaskę [wymień prośbę]. Przyjdź mi

z pomocą w moim cierpieniu i pomóż mi odzyskać zdrowie

duszy i ciała. Niech za twym wstawiennictwem powróci pokój do mej duszy, nadzieja

na rozwiązanie mych problemów i trudności.

Niech z tej trudnej próby wyjdę zwycięsko, umocniony w wierze i jeszcze

bardziej zjednoczony z Bogiem. Amen.

Modlitwa do świętej Apolonii

Panie Boże, który obdarzyłeś św. Apolonię niebiańskimi dobrami, pomóż

nam naśladować jej cnoty w czasie naszej ziemskiej wędrówki, abyśmy

mogli wraz z nią cieszyć się wieczną szczęśliwością w niebie. Amen.