Modlitwa do świętej Józefiny Bakhity

przez | 9 lutego, 2023

Modlitwa do świętej Józefiny Bakhity

Boże, nasz Ojcze, wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich, który powołujesz

mężczyzn i kobiety z każdego ludu i narodu do doświadczenia

błogosławieństwa wiary i wolności, rozpal w Twoich

dzieciach pragnienie świętości, jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę, dziewicę, abyśmy

wierni Twoim przykazaniom, służyli Tobie z tą samą czystością serca. Przez Chrystusa,

Pana naszego. Amen. Święta Józefino Bakhito – módl się za nami.

Modlitwa do świętej Józefiny Bakhity

Św. Bakhito, Ty jako dziecko byłaś porwana i sprzedana. Ze strachu i traumatycznych

przeżyć zapomniałaś nawet własne imię.Oddajemy Ci wszystkie dzieci zabrane od swoich rodzin i brutalnie wykorzystywane.

Niech skończy się ich niewolniczy los, niech przywrócone zostanie im dzieciństwo i radość. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

Św. Bakhito, Ty wiesz, co znaczy być niewolnikiem – nie mieć praw, być bitym, upokarzanym,

traktowanym gorzej niż rzecz. Oddajemy Ci wszystkie ofiary handlu – ludzi oszukiwanych, wyzyskiwanych, używanych, dręczonych,

doznających przemocy. Niech odzyskają wolność, niech będzie przywrócona im godność. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

Św. Bakhito, Ty nawet pomimo okrucieństw, które Ci wyrządzili handlarze umiałaś

przebaczyć i modlić się za swoich oprawców.Oddajemy Ci wszystkich

sprawców cierpienia;tych, którzy ogarnięci żądzą pieniądza i nieuporządkowanych zachcianek nie wahają się żerować na

ludzkiej biedzie i słabości. Niech zaprzestaną krzywdzić, niech otworzą się

na łaskę nawrócenia i zadośćuczynią ofiarom. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

Św. Bakhito, kiedy dane Ci było poznać Boga żywego,byłaś

bardzo wdzięczna za ten dar. Zapragnęłaś oddać się cała Bogu i nigdy nie przestałaś

ufać Jego dobroci. Oddajemy Ci wszystkich, którzy

poprzez zadane im krzywdy zwątpili w obecność i troskę Boga.

Niech Jego czuła miłość opatrzy ich rany i uzdrowi połamane życie. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

Św. Bakhito, wszystkie trudy i cierpienia,przez które

przeszłaś nie zamknęły Cię w zgorzknieniu i beznadziei. Przeciwnie,stałaś się

wrażliwa i współczująca wobec ludzkiej biedy. Dla każdego miałaś ciepły uśmiech.

Oddajemy Ci wszystkich, którzy zmagają się, aby odzyskać odebrane

im “normalne” życie i godność. Oddajemy Ci także tych, którzy towarzyszą osobom

ocalonym w ich powrocie do pełni życia. MÓDL SIĘ ZA NIMI…..

Modlitwa do świętej Józefiny Bakhity

Boże, Ojcze miłosierdzia, który dałeś nam Świętą Józefinę Bakhitę jako

siostrę uniwersalną, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości, obdarz także

nas pragnieniem wiary i miłości, według wskazań

Ewangelii i wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających

jej wstawiennictwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Józefino Bakhito – módl się za nami.