Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa z Całunu

przez | 9 lutego, 2023

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa z Całunu

O Jezu, Tyś nam na świętym Całunie, którym było owinięte Twoje Przenajświętsze

Ciało, zostawił znaki swej Męki, spraw miłościwie, abyśmy przez pokutę pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego Miłosierdzia.

W pokorze mego serca składam Ci, Boski Zbawicielu, doskonały akt żalu i skruchy.

Przebacz mi, o Panie, wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości, grzechy wieku

dojrzałego, grzechy mego ciała i mojej duszy, moje grzechy lenistwa i zaniedbania, moje ciężkie grzechy dobrowolne,

grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam, grzechy których nie pamiętam,

grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za

wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej. Wiem, że moje

grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny!

Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego obraz pozostał

na Całunie, błagam Cię, racz mnie uwolnić od więzów zła, które mnie krępują.

O mój Jezu, daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj, jakim byłem.

Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad, wzmocnij mego ducha darami

Twej łaski i bądź miłosierny dla mnie, biednego grzesznika. Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej miłości.

Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoją chwałę.

Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie

do niebieskiej Ojczyzny, gdzie Ty królujesz z Bogiem Ojcem, w

jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.