Modlitwa do świętej Darii

przez | 25 października, 2022

Modlitwa do świętej Darii

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta

Daria otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy

ją czczą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.