Modlitwa do świętego Chryzanta

przez | 26 października, 2022

Modlitwa do świętego Chryzanta

Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą

święty Chryzant aż do śmierci

walczył w obronie wiary, spraw za jego

wstawiennictwem, abyśmy z

miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie

przeciwności i ze wszystkich

sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś

prawdziwym życiem.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen