Modlitwa do świętej Edyty Stein

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Edyty Stein

O Boże, dziękujemy Ci za dary i talenty,
których udzieliłeś swojej służebnicy, Edycie Stein,

Siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża.
W jej życiu ukazałeś nam,

że możemy Cię odnaleźć wśród

obowiązków i okoliczności naszego codziennego życia.

Poprzez jej wstawiennictwo, spraw,

abyśmy mogli służyć Tobie i naszemu bliźniemu

jak najdoskonalej jest to możliwe, tak

abyśmy pewnego dnia mogli uczestniczyć w chwale i szczęściu,

które przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.