Modlitwa do świętej Edyty Stein

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Edyty Stein

O Boże, dziękujemy Ci za dary i talenty,
których udzieliłeś swojej służebnicy, Edycie Stein,

Siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża.
W jej życiu ukazałeś nam,

że możemy Cię odnaleźć wśród

obowiązków i okoliczności naszego codziennego życia.

Poprzez jej wstawiennictwo, spraw,

abyśmy mogli służyć Tobie i naszemu bliźniemu

jak najdoskonalej jest to możliwe, tak

abyśmy pewnego dnia mogli uczestniczyć w chwale i szczęściu,

które przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa do świętej Edyty Stein

Pobłogosław, Panie, cierpiących, złamanych na duchu, pobłogosław ciężką samotność

ludzi i brak spoczynku, i to cierpienie, o którym nie mówi się nikomu.

Pobłogosław nędzę i niedolę ludzi, którzy teraz właśnie umierają. Daj im, Boże, dobry koniec życia.

Pobłogosław także serca pełne goryczy. Daj ulgę cierpiącym, naucz zapomnienia

i zgody tych, których Ty pozbawiłeś tego, co im było najdroższe. Nie pozostawiaj

nikomu całej ziemi w smutku i goryczy. Niech gdzieś zabłyśnie promyk nadziei, radości.

Pobłogosław, Panie, tych, którzy są w radości i miej ich w swojej pieczy. Amen.