Modlitwa do świętej Zofii

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Zofii

Święta Zofio z trzema córkami: Wiarą, Nadzieją, Miłością –

Módl się za nami !

Boże, któryś świętą Zofię przedziwnym męstwem matki chrześcijanki

obdarzył, a święte jej córki Wiarę,

Nadzieję i Miłość cnotami, których imiona nosiły,

w najwyższym stopniu wzbogacił,

daj nam za ich wstawieniem się nie z imienia tylko,

lecz z uczynków i z wiernej Tobie służby być chrześcijanami.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

który żyje i króluje w Niebie i na ziemi.

Amen.