Modlitwa w chorobie oczu

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa w chorobie oczu

Pomóż nam swymi prośbami, o Święta Łucjo,
byśmy dostrzegali w naszym życiu Bożą obecność i łaskawość.

Byśmy mieli świadomość, że Boży wzrok spoczywa na nas
i nic nie dzieje się bez wiedzy Bożej.

Uproś nam zdrowie oczu ciała,

ale również udziel nam przenikliwości oczu duszy,
byśmy dostrzegali to,
co w życiu jest najważniejsze dla naszego zbawienia.

Módl się, abyśmy w wieczności mogli oglądać Boga,
naszego Stwórcę, Pana i Zbawcę.

Amen