Modlitwa do świętej Elżbiety Portugalskiej

Modlitwa do świętej Elżbiety Portugalskiej

Boże, źródło pokoju i miłości, Ty dałeś świętej Elżbiecie,

królowej Portugalii, łaskę godzenia zwaśnionych, spraw za jej wstawiennictwem,

abyśmy byli krzewicielami pokoju i mogli się nazywać dziećmi Bożymi.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.