Modlitwa do świętej Flory i Marii

przez | 25 listopada, 2022

Modlitwa do świętej Flory i Marii

Panie Boże, który zesłałeś na św. Florę i Marię dary niebios, pomóż

nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować ich cnoty i

wraz z nimi cieszyć się wieczną radością w niebie. Amen.