Litania do świętej Katarzyny

przez | 30 listopada, 2022

Litania do świętej Katarzyny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Katarzyno,

Święta Katarzyno, panno i męczennico,

Święta Katarzyno, oblubienico Chrystusa,

Święta Katarzyno, napełniona darami Ducha Świętego,

Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości,

Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu pogan do świętej wiary,

Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach,

Święta Katarzyno, szczególna patronko uczącej się młodzieży,

Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami na drogę prawdy,

Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa cesarzową i filozofów

aleksandryjskich o wierze z nią rozprawiających,

Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami,

Święta Katarzyno, pogrzebana na górze Synaj,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Katarzyno, panno i męczennico.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie

święta Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy

radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę

do przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.