Modlitwa do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

przez | 30 listopada, 2022

Modlitwa do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Święta Katarzyno, Patronko nasza, weź nas w opiekę, Panno mężna, uproś

nam stałą wiarę, abyśmy

podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie

nad tymi, którzy pracują w niebezpiecznych

warunkach i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich

rodzin i chroń od wypadków. W ostatniej zaś godzinie naszego

ziemskiego życia wybłagaj nam, święta

Katarzyno, łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim

mogli przejść do życia wiecznego. Amen.