Modlitwa do świętej Jadwigi Śląskiej

przez | 16 października, 2023

Modlitwa do świętej Jadwigi Śląskiej

Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom

święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia.

Udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się

o pokój i zgodę między ludźmi oraz służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Amen.

Modlitwa do świętej Jadwigi Śląskiej

Wszechmocny Boże, niech wstawiennictwo św. Jadwigi, której życie

stanowi cudowny przykład pokory, uzyska dla nas niebiańską pomoc. Amen.