Modlitwa do świętej Małgorzaty Marii Alacoque

przez | 15 października, 2023

O Boże, przez zasługi życia, śmierci i męki Twego Boskiego Syna nawróć wszystkie dusze, które

tyle Go kosztowały. O Boże Serce, któreś na krzyżu okazało nam nieskończoną miłość Twoją i miłosierdzie, dozwalając włócznią bok Twój otworzyć, abyśmy mieli przystęp do Twego Serca, przyjmij dziś serca wszystkich grzeszników, pociągając ich więzami

Twej gorącej miłości, aby zapłonęły żarliwością i statecznym do Ciebie przywiązaniem. O Sędzio, pełen łaskawości i miłosierdzia, przez zasługę niesprawiedliwego sądu, wydanego przeciwko Tobie, i surowości wyroku, jaki

spadł na Ciebie, odwróć od nas i od wszystkich grzeszników straszne karanie, na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze i niech miłosierdzie Twoje zbawi tych, których sprawiedliwość musiałaby potępić!