Modlitwa do świętej Joanny de Valois

przez | 4 lutego, 2023

Modlitwa do świętej Joanny de Valois

Najświętsza Maryjo Panno, najgodniejsza Matko Jezusa, uczyń mnie

swoją służebnicą. Pozwól abym zawsze cieszyła się Twoimi względami i aby każda osoba, którą darzę miłością była przeze mnie

kochana dlatego, że kocha Ciebie. Udziel mi też tej łaski, aby każdy kto

kocha Ciebie również darzył mnie miłością, tak byśmy w końcu mogli

razem przyjść do Ciebie i oddawać chwałę oraz wielbić Boga i Ciebie również na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętej Joanny de Valois

Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją

służebnicę, świętą Joannę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem

podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętej Joanny de Valois

O Maryjo Dziewico i Matko Jezusa,

daj mi myśleć, mówić i czynić to,

co najbardziej podoba się Bogu i Tobie samej.