Litania wynagradzająca

przez | 3 lutego, 2023

Litania wynagradzająca

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną

miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu

sprzeciwiać się będą, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę

nienawiści Twoich nieprzyjaciół, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany,

zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,

zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców

sponiewierany i wzgardzony, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych

sług Twoich nie czczony, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach

opuszczony i zapomniany, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu Miłości – wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie, wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne zachowanie w kościołach w Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie,

wynagradzamy Ci, Panie.

Za nienawiść bezbożnych, wynagradzamy Ci, Panie.

Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa, wynagradzamy Ci, Panie.

Za oziębłość wielu Twoich dzieci, wynagradzamy Ci, Panie.

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie,

wynagradzamy Ci, Panie.

Za profanację Twoich świątyń, wynagradzamy Ci, Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszystkich wiernych głęboką czcią i gorącym nabożeństwem do

Najświętszego Sakramentu obdarzyć raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszystkim świętokradcom znieważającym Najświętszy Sakrament

łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej Tajemnicy Miłości udzielić raczył,

wysłuchaj nas, Panie.

Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Najświętszego Sakramentu zapalić raczył,

wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii świętej zachęcić raczył,

wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas w godzinie śmierci tym Niebieskim Pokarmem posilić raczył,

wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zlituj się nad nami.

K: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie

W: Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca

dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość

odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę,

którymi ludzie Cię obrażają, daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy

Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali

za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu,

abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii świętej przyjmowali.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.