Modlitwa do świętego Oskara

przez | 3 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Oskara

Boże, który zechciałeś wysłać św. Oskara w celu oświecenia ludów,

spraw, abyśmy za jego pośrednictwem mogli iść przez życie w świetle Twojej prawdy. Amen.

Modlitwa do świętego Oskara

Boże, Ty posłałeś do ludów bałtyckich świętego Oskara, biskupa, jako

apostoła Ewangelii, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy żyli

w świetle Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha

Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.