Litania do Błogosławionego Teofila

przez | 1 lutego, 2023

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami

Błogosławiony Teofilu,

Biskupie świętego żywota,

Męczenniku ufający Bożej Opatrzności,

Pasterzu według Serca Jezusowego,

Bohaterski świadku Ewangelii,

Odważny obrońco Kościoła i godności człowieka,

Pasterzu oddany woli Najwyższego,

Wierny synu Kościoła,

Miłośniku Eucharystii,

Gorliwy głosicielu Słowa Bożego,

Czcicielu Najświętszego Sakramentu

Krzewicielu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego,

Miłośniku krzyża Chrystusowego,

Naśladowco Jezusa na drodze krzyżowej,

Nauczycielu zaufania Bogu,

Cierpliwy sługo Pański,

Odbicie cichości i pokory Jezusa,

Apostole Bożego Miłosierdzia,

Miłośniku Najświętszej Maryi Panny,

Wychowawco wiary, nadziei i miłości,

Obrońco prześladowanego ludu Bożego,

Gorliwy misjonarzu,

Budowniczy domów modlitwy,

Troszczący się o Boską liturgię,

Niezłomny świadku prawdy,

Wolny w więzieniu,

Miłośniku Ojczyzny,

Pasterzu wierny aż do śmierci,

Bracie i ojcze kapłanów,

Strażniku rodziny i życia,

Obrońco dzieci i młodzieży,

Duchowy ojcze osób konsekrowanych,

Wzorze ubóstwa i prostoty,

Nauczycielu czystości i trzeźwości,

Pobudzający do miłości bliźniego,

Orędowniku chorych,

Pocieszycielu samotnych i opuszczonych,

Umacniający tracących nadzieję,

Patronie cierpiących,

Krzewicielu radości i nadziei,

Nauczycielu wytrwałości w modlitwie,

Zachęcający do zaufania Bogu,

Świadku zwycięstwa Chrystusowego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami błogosławiony Teofilu!

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, obdarz nas mocą

ducha, abyśmy czcząc błogosławionego Teofila, biskupa i męczennika,

przykładnie Ciebie słuchali bardziej niż ludzi i odważnie

wyznawali wiarę. Prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen