Modlitwa do świętej Justyny Francucci Bezzoli

przez | 12 marca, 2023

Modlitwa do świętej Justyny Francucci Bezzoli

Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Justyna wytrwale naśladowała

Chrystusa ubogiego i pokornego, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy

wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór

nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.