Litania do świętego Alojzego Orionie

przez | 12 marca, 2023

Litania do świętego Alojzego Orionie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Święty Alojzy Orione,

Synu Opatrzności Bożej,

Całkowicie oddany Opatrzności Ojca,

Uformowany w szkole Ukrzyżowanego,

Żyjący, aby odnowić wszystko w Chrystusie,

Zakochany w Maryi, Matce Boga,

Pełen ufności do Najświętszej Panny,

Czcicielu świętego Józefa,

Miłośniku ubóstwa,

Kapłanie pokorny i posłuszny,

Kapłanie czystego serca,

Ojcze sierot,

Cieszący się zaufaniem młodzieży,

Misjonarzu w krajach najuboższych,

Wierny Kościołowi Świętemu i Papieżowi,

Ty, który pracowałeś i cierpiałeś dla jedności Kościoła,

Mistrzu zaufania Bożej Opatrzności,

Ty, który uczysz nas miłości do Papieża,

Ty, który chcesz, abyśmy odczytywali znaki czasów,

Wzorze cichości i przebaczenia,

Ty, który uczysz nas miłowania tych, którzy nas nie miłują,

Ty, który zalecasz nam czynić zawsze dobro, a zła nigdy nikomu,

Ty, który orędujesz za niewierzącymi,

Wspomożycielu dusz czyśćcowych,

Przyjacielu ubogich i opuszczonych,

Obrońco praw ubogich,

Pocieszycielu strapionych,

Niestrudzony w poszukiwaniu grzeszników,

Nasz orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O Boże, który sprawiłeś, że święty Alojzy Orione, kapłan, umiłował

Chrystusa Syna Twojego nade wszystko w ubogich i dozwoliłeś, aby tę

miłość wszczepiał w serca młodzieży; pozwól i nam pełnić

jak on dzieła miłosierdzia, aby wszyscy doświadczali czułości Twojej

świętej Opatrzności oraz macierzyńskiej troski Kościoła.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

lub

Módlmy się: Boże, źródło wszelkiej świętości, daj, abyśmy mogli naśladować

świętego Alojzego Orione, kapłana, który bardzo kochał

Twojego Syna zwłaszcza w ubogich, troskliwie kształtował Go

w sercach młodzieży i czcił szczególnie w Jego zastępcy na ziemi, papieżu.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.