Modlitwa w kłopotach życiowych

przez | 12 marca, 2023

Modlitwa w kłopotach życiowych

Święty Alojzy, który całe swoje życie oddałeś ludziom opuszczonym i cierpiącym,

wspierałeś biednych i ratowałeś ich z wszelkiej niedoli, pomóż nam w naszych kłopotach.

Wstaw się za nami u Miłosiernego Pana, aby zechciał łaskawie

oddalić zagrożenia i umocnić nas w trudach które znosimy.

Wyproś u Matki Najświętszej dar siły w przeciwnościach i wytrwałości

w dobrym, wierności Bogu i wiary w Jego Opatrzność.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen