Modlitwa do świętego Alojzego Orione

przez | 12 marca, 2023

Modlitwa do świętego Alojzego Orione

Święty Alojzy Orione, rozmiłowany od najmłodszych lat w Bogu, ożywiony dziecięcym

nabożeństwem do Bożej Rodzicielki złożyłeś całe swoje życie w ofierze dla Chrystusa, Papieża i Kościoła.

Dokonałeś tego na drodze miłości, ofiarnej służby będącym w potrzebie duchowej, szczególnie

zaś nieszczęśliwym i ubogim, których całym sercem miłowałeś.

Wyjednaj nam łaskę gorliwego naśladowania ciebie w służbie Bogu, Kościołowi,

braciom potrzebującym oraz łaskę głoszenia wszystkim ludziom orędzia

miłości i miłosierdzia, którego apostołem ustalił Cię sam Bóg. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci

składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając

nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich,

dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogły

naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką on żywił ku Tobie i Najświętszej

Dziewicy, ku Kościołowi, Ojcu świętemu i ku wszystkim

stroskanym.Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co

prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego Orione

Święty Alojzy Orione, od zarania życia wybrany i kierowany przez Opatrzność

Bożą, od dzieciństwa po synowsku rozmiłowany i oddany Najświętszej Maryi Dziewicy, któryś ze swego życia uczynił

całopalną ofiarę miłości Boga i Kościoła i strawił je w wielkodusznej

służbie bliźnim, Tobie zawsze najbliższym i najmilszym; wyjednaj nam łaskę i gorliwą

wolę naśladowania Ciebie, byśmy potrafili jak

Ty służyć ofiarnie i wytrwale Bogu w braciach naszych na całym świecie, a nadto

wyjednaj nam to o co z ufnością prosimy…