Modlitwa do świętego Wolframa

przez | 20 marca, 2023

Modlitwa do świętego Wolframa

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś

św. Wolf ram a biskupem w Twoim Kościele, by

karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, pomóż

nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której

on nauczał, i podążali drogą, którą

on nam wskazał. Amen.