Modlitwa do świętej Aleksandry

przez | 20 marca, 2023

Modlitwa do świętej Aleksandry

Święta Aleksandro, której chwalebne imię od chrztu noszę,

Patronko moja Twojej się opiece w szczególny sposób dzisiaj

się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed

Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała

mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Amen.

Modlitwa do świętej Aleksandry

Święta Aleksandro, Ty któraś była wierna Bogu aż do śmierci

męczeńskiej proszę szczególnie o łaskę [wymienić ją]. Przez naszego Pana

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i Króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.