Modlitwa do świętej Klary

przez | 11 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętej Klary

Uczennico Chrystusa, roślinko Franciszka! Daj nam twoje umiłowanie Ewangelii, wszczep w nas odwagę życia całkowicie według słów Jezusa, abyśmy stali się jak ty, jak Franciszek, wiarygodnymi świadkami braterstwa i miłości!

Modlitwa do świętej Klary

Niewiasto błogosławieństw, prawdziwie uboga w duchu! Wspomóż nas w używaniu rzeczy tego świata z właściwym dystansem i ze zdrowym zaufaniem jak ten, który czuje nad sobą kochające i przewidujące oblicze Boga Stwórcy i Ojca!

Modlitwa do świętej Klary

Święta Klaro, wspomnij na dzień Twoich zaślubin z Chrystusem, w którym Pan udzielił Ci tak wielkiej łaski przez ręce świętego Franciszka. Przez pamięć na tę łaskę prosimy Cię, wstaw się do Boskiego

Mistrza za wszystkie wspólnoty franciszkańskie, oddane Mu w imię Serafickiego Ojca. Uproś im nowe powołania, pełne

radosnej gotowości do całkowitej ofiary z siebie dla Chrystusa, za wzorem Biedaczyny z Asyżu. Niech w żadnym klasztorze nigdy nie zabraknie ust i serc wielbiących Boga we dnie i w nocy, a

ogień miłości Bożej, zapalony przez świętego Ojca Franciszka, niech zawsze w nim płonie i ogrzewa cały świat. Amen.

Modlitwa do świętej Klary

Dziewico milczenia, mistrzyni kontemplacji! Wskaż nam drogi do nieba, naucz nas słuchać Chrystusa jak się słucha przyjaciela najdroższego; spraw byśmy jak ty mogli kontemplować oczyma serca Króla ubogiego i ukrzyżowanego !

Modlitwa do świętej Klary

Siostro Klaro! Dziewico tak bardzo podobna do Dziewicy z Nazaretu, proś

za nami Trójcę Przenajświętszą, której niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.