Modlitwa o powołania zakonne

przez | 11 sierpnia, 2022

Modlitwa o powołania zakonne

Święta Klaro, wspomnij na dzień Twoich zaślubin z Chrystusem, w którym Pan

udzielił Ci tak wielkiej łaski przez ręce świętego Franciszka.

Przez pamięć na tę łaskę prosimy Cię, wstaw się do Boskiego Mistrza

za wszystkie wspólnoty franciszkańskie, oddane Mu w imię Serafickiego Ojca.

Uproś im nowe powołania, pełne radosnej gotowości do

całkowitej ofiary z siebie dla Chrystusa, za wzorem Biedaczyny z Asyżu.

Niech w żadnym klasztorze nigdy nie zabraknie

ust i serc wielbiących Boga we dnie i w nocy, a ogień

miłości Bożej, zapalony przez świętego Ojca Franciszka,

niech zawsze w nim płonie i ogrzewa cały świat. Amen.