Modlitwa do świętej Marii od Wcielenia Guyard-Martin

przez | 30 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Marii od Wcielenia Guyard-Martin

Przez Serce Jezusa, który jest moją Drogą, moją Prawdą i moim Życiem, zbliżam się do Ciebie, Ojcze Przedwieczny. Przez to Boskie Serce uwielbiam Cię za tych, którzy Cię nie uwielbiają, kocham Cię za tych, którzy Cię nie kochają, cześć Ci najgłębszą oddaję w imieniu wszystkich, którzy dobrowolnie trwają w zaślepieniu, gardząc Tobą.

Przez to Serce Boże chcę wynagradzać za nich wszystkich. Myślą przebiegam cały świat i szukam dusz odkupionych najdroższą Krwią mojego Boskiego Oblubieńca, aby za nie, przez Jego Serce, zadośćuczynić Ci, Ojcze. Obejmuję te dusze, aby Ci je przedstawić i przez Serce Jezusa prosić o ich nawrócenie.

O jakżeż, Ojcze Przedwieczny, mógłbyś to znieść, że nie znają Jezusa i nie żyją dla Tego, który umarł za wszystkich ludzi? Wiesz, Ojcze, że jeszcze nie ma w nich życia; spraw, by ożyły przez Serce Boże.

W tym godnym uwielbienia Sercu przedstawiam Ci wszystkich głosicieli Ewangelii, abyś przez Jego zasługi napełniał ich Duchem Świętym.

O Słowo Wcielone, mój Umiłowany, Ty wiesz wszystko, co przez Twe Boskie Serce i Twoją Boską duszę chcę powiedzieć Ojcu. Mówiąc do Ciebie, wypowiadam to Jemu samemu, ponieważ Ty jesteś w Ojcu, a Ojciec w Tobie; spraw więc, by wszystko to się spełniło i przyłącz się do mego wołania, by przez Twoje Serce przebłagać Serce Ojca.

Dotrzymaj swego słowa i spraw, by wszystkie dusze, które Ci przedstawiam, stanowiły jedno w Nim i jedno z Tobą, jak Ty jesteś jedno z Ojcem. Amen.