Nowenna do świętej rodziny

przez | 30 kwietnia, 2022

Nowenna do świętej rodziny

P. Najświętsza Rodzino, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni.

Nie liczymy też na nasze zasługi i dobre uczynki, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć.

Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką.

Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru Rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą,

w której każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpieniach.

Prośby

– Święta Rodzino, prosimy Cię, aby katolickie rodziny opierały swe małżeństwo na sakramencie i ofiarowały Ci swą miłość, wierność i uczciwość małżeńską
Święta Rodzino z Nazaretu – wspomagaj nas.
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do radosnego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach,
– Święta Rodzino, polecamy Ci dzieci porzucone, zdemoralizowane i zaniedbane, a dzieci naszych rodzin powierzamy Twojej opiece,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się nieuleczalnie chorzy i prosimy o zdrowie dla członków naszych rodzin,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny

skłócone i rozbite i prosimy o zachowanie jedności
w naszych rodzinach,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone, i prosimy o odwagę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny troszczące się tylko o sprawy materialne i prosimy
o ducha wyrzeczenia oraz wewnętrznej wolności dla naszych rodzin,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny

alkoholików i narkomanów, i prosimy o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin,

– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój Królestwa Chrystusowego w naszych rodzinach,
– Święta Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie,
– Święta Rodzino przedstawiamy Ci nasze osobiste prośby i błagamy o ich wysłuchanie …

P. Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata.

Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania.

Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem

Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie.

W. Amen.

Podziękowania:

P. Najświętsza Rodzino, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc podziękowania:
Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino.
– za to, że jesteś zawsze z nami,
– za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego,
– za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i pokornego,
– za to, że troszczysz się o nasz chleb codzienny,
– za to, że uświęcasz nasze życie codzienne,
– za to, że jesteś źródłem naszej radości,
– za to, że uczysz nas uczciwości w pracy,
– za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach,
– za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wielkoduszności wobec bliźnich,
– za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu odpowiedzialnych zadań życiowych,
– za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą

P. Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania,

które są wyrazem naszej wdzięczności ku Tobie.

Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i prowadź szczęśliwie

po drogach ziemskiego życia na radosne spotkanie z Tobą w niebie.

W. Amen.