Nowenna do świętego Kamila

przez | 30 kwietnia, 2022

Nowenna do świętego Kamila

Święty Ojcze Kamilu, Patronie chorych, pielęgniarzy i szpitali, racz spojrzeć na nas

u stóp Twoich się korzących. Szczerze ufając w Twoje pośrednictwo

u Jezusa, miłosiernego Zbawiciela, uciekamy się do Ciebie i polecamy Twej ojcowskiej dobroci

i troskliwości, biednych i chorych wśród nas żyjących. Z heroiczną bowiem

miłością chorych pielęgnowałeś, ich cierpienia koiłeś i dla nich życie ofiarne prowadziłeś.

Wejrzyj więc z nieba na wszystkich Twej czułej opiece oddanych.

Oddalaj od serc ich wszelką małoduszność i niecierpliwość,

Strzeż ich dobrotliwie w niebezpieczeństwach

i bądź ich ojcem w każdej potrzebie. Spraw, aby poznali, iż Bóg

krzyżami doświadcza tych, których ukochał, a przez boleść kształtuje i pogłębia ich dusze.

W szczególności polecamy Tobie, wierny Sługo Boga, wszystkich

umierających, którzy wkrótce mają stanąć przed obliczem

Boga i usłyszeć wyrok ostateczny. Uproś dla nich świętą miłość ku Bogu, wzmacniaj

ich w pokusach i nie dopuszczaj, aby szatan miał moc nad tymi, za których

Zbawiciel swą świętą krew przelał i gorzką śmierć krzyżową poniósł.

Uwalniaj ich serca od wszelkich rzeczy doczesnych, a zwróć ku

wiecznym. Spraw, aby Chrystus był ich życiem, a śmierć ich zyskiem.

Niechaj modlitwa Twoja wyjedna dla nich zgon zbawienny, a błogosławieństwo

Twoje niechaj im towarzyszy do domu Ojca niebieskiego, gdzie

będą w szczęśliwości razem z Tobą oglądać Boga Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś…

Chwała Ojcu…