Modlitwa do świętej Saby

przez | 5 grudnia, 2022

Modlitwa do świętej Saby

Boże, który w świętym Sabie, opacie, wzór nam

przedstawiasz ścisłej wierności

w służbie Twojej, daj nam za jego

pośrednictwem i przykładem, pokornie

Cię prosimy, żadnymi troskami ziemskimi

od wiernej służby Twojej nigdy

się nie odrywać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który

króluje w Niebie i na ziemi. Amen.