Modlitwa do świętej Barbary

przez | 4 grudnia, 2022

Modlitwa do świętej Barbary

Boże, któryś wybrał świętą Barbarę na pociechę dla żyjących i umierających, użycz

nam za jej przyczyną, abyśmy zawsze żyli w Twej Boskiej

miłości i całą nadzieję pokładali w zasługach najboleśniejszej męki

Syna Twego, aby śmierć w grzechu nigdy nas nie pochwyciła, lecz abyśmy, pokrzepieni

świętymi Sakramentami Pokuty, Eucharystii i Ostatniego Namaszczenia, mogli bez

bo jaźni dojść do wiecznej chwały, O to błagamy

przez tegoż Pana naszego,, Jezusa Chrystusa. Amen.