Modlitwa do świętej Scholastyki

przez | 10 lutego, 2023

Modlitwa do świętej Scholastyki

Przez wstawiennictwo świętej Scholastyki módlmy się za Kościół katolicki, a zwłaszcza za kobiety.

Chryste, przez męczennice, które siłą ducha pokonały słabość ciała,
– udziel swemu Kościołowi męstwa w doświadczeniach.

Przez święte dziewice, które umiłowały Ciebie jako jedynego Oblubieńca,
– spraw, aby nic nas nie odłączyło od Twojej miłości.

Przez kobiety zamężne, które żyjąc w świętym małżeństwie wzrastały w łasce,
– udziel swemu Kościołowi apostolskiej płodności.

Przez wdowy, które w modlitwie i gościnności znosiły i uświęcały swoją samotność,
– spraw, aby Kościół objawiał światu tajemnicę Twojej miłości.

Przez matki, które urodziły i wychowały dzieci dla Królestwa Bożego i ludzkiej społeczności,
– spraw, aby Twój Kościół zrodził wszystkich ludzi do życia wiecznego.

Przez wszystkie kobiety, które zasłużyły na oglądanie blasku Twojego oblicza,
– daj wszystkim zmarłym Twego Kościoła udział w wiecznej radości.

Ojcze nasz…

Módlmy się: Boże, dzięki Twojej łasce święta Scholastyka zajaśniała

blaskiem niewinności, spraw, abyśmy przez życie wierne

chrześcijańskiemu powołaniu, podobali się Tobie i mogli

radować się Tobą w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.