Modlitwa do świętej siostry Faustyny

przez | 5 października, 2022

Modlitwa do świętej siostry Faustyny

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego

miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z

najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski… [wymień je], o którą

Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na

ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując

próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami !!!