Modlitwa razem ze świętym Franciszkiem

przez | 4 października, 2022

Modlitwa razem ze świętym Franciszkiem

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą

wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zdolność jasnego

odczuwania i poznawania, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen.

Panie Jezu Chryste, niech gorejąca i słodka moc Twojej miłości przeniknie mój

umysł i oderwie go od wszystkich rzeczy, które są pod niebem, abym z miłości

do Ciebie oddawał Ci siebie, tak jak Ty zechciałeś oddać swe życie z miłości do mnie.