Modlitwa do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

przez | 1 października, 2022

Modlitwa do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobra na tej ziemi. Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.

Boże, któryś rzekł: Jeśli nie staniecie się jako dziatki, nie wejdziecie

do Królestwa niebieskiego, daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha

tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, byśmy

wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w

jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

O umiłowany Kwiecie Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz

Jego Dziecięctwa spełnij obietnicę twoją: rzuć na nas i na wszystkich

ludzi deszcz róż, który by nam przypomniał nieskończoną

miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie, gdzie

mamy nadzieję wraz z tobą miłosierdzie Jego wyśpiewać na wieki. Amen.

O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, przez przedziwną moc czynienia cudów jaką cię

Bóg obdarzył, uproś mi łaskę [podaj ją], o którą z ufnością proszę Boga, za twoim wstawiennictwem. Amen.

Modlitwa do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Św. Tereso, której życie było pełne mądrości, a serce pełne miłości, któraś świat ciemny

i zimny rozpromieniła i rozgorzała, bądź mi mistrzynią życia duchownego i wyjednaj

mi dar modlitwy, rozmyślania pobożnego i ciągłego łączenia się z Bogiem. Amen.