Modlitwa do świętej Zyty

przez | 27 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Zyty

Boże, któryś świętą Zytę w stanie służebnym zostającą,

przez doskonałe spełnianie obowiązków

do wysokiej doprowadził doskonałości,

prosimy, spraw łaskawie przez jej zasługi,

abyśmy obowiązki stanu naszego przez wzgląd na wolę Twoją,

która nam je przeznaczyła, wiernie spełniając,

służyć Ci mogli w Niebie na wieki.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.